Geodezja

about-me
  • Znajdź nas na Facebooku!

SKBGIS to firma poruszająca się w wielu obszarach związanych z geoinformacją, stawiająca na nowe technologie i działania na pograniczu wielu dziedzin, której działalność można zdefiniować jako multidyscyplinarną, jednak ze względu na nasze korzenie i doświadczenia, bardzo duży nacisk kładziemy na rozwój firmy poprzez wykonywanie prac związanych z klasyczną geodezją.

Nasza firma posiada duże doświadczenie w zakresie prac związanych z osnową geodezyjną – wykonujemy prace w zakresie szeroko pojętej modernizacji, od prac związanych z inwentaryzacją istniejącej osnowy, po tworzenie projektów modernizacji sieci jak i ich realizacje w terenie. Praca związane z osnową geodezyjną stanowią znaczącą część naszych zadań, ale również wykonujemy mapy do celów projektowych.

W ostatnim roku bardzo mocno rozwijamy nasz dział związany z pracami dotyczącymi Ewidencji Gruntów i Budynków. Obecnie bierzemy udział w projektach dotyczących cyfryzacji zasobów geodezyjnych, ale również wykonuje prace związane z podziałem działek, wznowieniem granic czy rozgraniczeniami.

Posiadamy doświadczony zespół poruszający się sprawnie po wielu oprogramowaniach szeroko stosowanych w geodezji od oprogramowań związanych z ewidencją, np. EWMapa, TurboEwid po rozwiązania typowo geoinformatyczne, takie jak ArcGIS, QGIS, co pozwala nam na realizacje projektów związanych z budową i edycją referencyjnych baz danych przestrzennych, redakcją map tematycznych czy tworzeniem nieszablonowych opracowań kartograficznych.

(c) 2019 SKB GIS