Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obszarze północno- wschodnim w miejscowości Liniewo

about-me

Plan miejsowy przyjęto Uchwałą nr VI/52/2019 Rady Gminy Liniewo z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze północnowschodnim w miejscowości Liniewo. Planem objęto obszar o powierzchni około 27 ha na którym wydzielono tereny o funkcji m.in. mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej, sportu i rekreacji oraz usług publicznych

  • Znajdź nas na Facebooku!

(c) 2019 SKB GIS