Inwentaryzacja Targu Długiego

about-me

Praca realizowana na zlecenie Urzędu Miasta w Gdańsku, polegająca na wizualizacji elewacji kamienic oraz stworzenie Otrofotomapy dla Targu Długiego. Urząd Miasta prowadzi prace projektowe i przygotowawcze w zakresie wymiany nawierzchni na całej długości Targu Długiego, w szczególności w zakresie ich ujednolicenia. Nasze opracowania mają wspomagać te procesy zarówno w zakresie spójności estetycznej, ale również kilku parametrów możliwych do pozyskania z naszych opracowania, w szczególności zmian wysokości, powierzchni przedproży i identyfikacja oraz lokalizacja innych elementów przestrzeni.

(c) 2019 SKB GIS

_

Inwentaryzacja składowisk odpadów

about-me

Projekt realizowany na zlecenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska polegający na wykorzystaniu BSL (dronów) w zakresie inwentaryzacji składowisk odpadów. Prace polegały na stworzeniu Ortofotomap oraz analizie modeli pokrycia terenu.

(c) 2019 SKB GIS

_

Szacowanie szkód łowieckich na uprawach

about-me

Szacowania szkód łowieckich powstałych na skutek żerowania zwierzyny łownej dokonano na uprawach kukurydzy na zlecenie Koła Łowieckiego „Łoś” i „Odyniec”. W ramach wykonanych prac przeanalizowano teren obejmujący ponad 25 działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni upraw około 200 ha. Do pozyskania danych na obszarach objętych żerowaniem zwierzyny wykorzystano BSP, które w znacznym stopniu uprościły etap prac terenowych. Przy pomocy drona DJI Phantom 4 Pro, wykonując nalot z niskiego pułapu, pozyskano zdjęcia oraz filmy, które w niepodważalny sposób obrazowały skalę zniszczeń i pozwoliły na precyzyjne określenie miejsc przejścia lub bytowania zwierzyny oraz istniejących ubytków w uprawach.Następnie na etapie prac kameralnych utworzono ortofotomapę o wysokiej rozdzielczości, która pozwoliła na precyzyjną identyfikację szkód w oprogramowaniu GIS. Dalej w wyniku analizy pozyskanych danych określono powierzchnie szkód, co pozwoliło na ustalenie ostatecznej wartości szkody łowieckiej.

Ustaloną wysokością odszkodowania nie zgodził się jeden z poszkodowanych właścicieli nieruchomości i wystąpił do sądu z powództwem o przyznanie wyższej kwoty. Ostatecznie w toku postępowania sądowego stwierdzono, że wykorzystana przez firmę metoda szacowania została uznana za wyjątkowo dokładną i rzetelną w stosunku do tradycyjnego sposobu określania strat.

  • Znajdź nas na Facebooku!

(c) 2019 SKB GIS