Geoinformatyka

about-me
  • Znajdź nas na Facebooku!

Systemy Informacji Przestrzennej to bardzo istotny element, jeśli nie rdzeń działalności firmy. Wykorzystujemy je właściwie we wszystkich rodzajach usług realizowanych przez nasz zespół, jako istotne wsparcie technologiczne, ułatwiające prace techniczne i znacząco poprawiające jakość wykonywanych usług – jest to po prostu nasze narzędzie pracy. Jednak w ostatnich latach tendencje związane z wykorzystaniem GIS, w szczególności w administracji publicznej, ale i innych dziedzinach ludzkiej działalności wygenerowało zapotrzebowanie na rynku na usługi związane z geoinformatyką.

Nasza firma odpowiada na te zapotrzebowanie poprzez wykonywanie takich prac jak przygotowanie danych i ich publikacją zgodnie z założeniami ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej. Prawidłowe zdefiniowanie rodzaju usługi (WMS, WMF, CSW ) oraz odpowiednia przygotowanie i realizacja prezentacji kartograficznej i opisowej danych przestrzennych. Wykonywanie metadanych dla publikowanych zbiorów danych przestrzennych, -wspomaganie działań w zakresie tworzenia lokalnego węzła IIP oraz lokalnego geoportalu. Działania związane z prawidłowym zapisem danych, organizacja bazy danych, spełnieniem wymagań ustawowych co do sposobu przechowywania danych w rejestrach publicznych oraz personalizacja geoportalu, -prace związane z udostępnianych informacji dodatkowych nie zawartych w załącznikach do IIP, a mogących wzbogacić geoportal lokalny w cenne informacji zarówno z poziomu prac samego urzędu jak i dający szerszy dostęp do danych społeczeństwu, -przykładowe opracowanie: struktura własności nieruchomości w gminie, mapy informacji turystycznej, mapy dostępu do infrastruktury społecznej, mapy hałasu, mapy natężenia ruchu drogowego w gminie, mapy tematyczne wynikające ze specyfiki gminy, opracowanie ortofotoobrazowe, -doradztwo w procesie doboru rozwiązań realizujących dyrektywę INSPIRE i Ustawę o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej. Oceniając możliwości i zadania jednostki samorządu lub innych instytucji wskazanie możliwych rozwiązań i ich kosztów.

(c) 2019 SKB GIS