O nas

Nasz zespól składa się z absolwentów kierunków Geodezja i Kartografia oraz Gospodarka Przestrzenna, a także pracowników naukowych Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, posiadających duże doświadczenie w zakresie planowania przestrzennego, geodezji oraz infrastruktury informacji przestrzennej. W naszej pracy zapewniamy wykorzystanie najnowocześniejszych narzędzi GIS pozwalających na szybszy, pełniejszy i mniej kosztochłonny dostęp do niezbędnych informacji i proces przetwarzania danych.

W ramach prowadzonej działalności współpracujemy z jednostkami administracji samorządowej i rządowej, podmiotami komercyjnymi oraz ośrodkami szkoleniowymi. Biorąc udział w różnych etapach procesu inwestycyjnego, zarówno w zakresie przygotowywania danych, jak również analiz przestrzennych, wykazaliśmy racjonalność i efektywność stosowanych technologii, w szczególności w zakresie GIS.