>

Szkolenia

SKBGIS to firma wywodząca się ze środowiska akademickiego, mające kilkunastoletnie doświadczenie w nauczaniu, ale również w pracach w projektach badawczych i rozwojowych. Dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniami jest wpisane w działalności firmy. Doświadczenia zgromadzone w pracy akademickiej stanowią duży atut zespołu zajmującego się przygotowaniem i realizacją szeregu usług szkoleniowych.

Główna tematyka szkoleń związana jest z systemami geoinformacyjnymi i ich zastosowaniem. Nasz zespół tworzy indywidualne programy szkoleniowe dla takich branż jak leśnictwo, planowanie przestrzenne czy ochrona środowiska. W porozumieniu z odbiorcom szkoleń staramy się tworzyć szkolenia dedykowane, dostosowane do możliwości beneficjentów. Bazujemy na teoretycznych podstawach, ale bardzo mocno osadzonych w praktyce, gdzie ważny element stanowią własne doświadczenia w realizacji projektów i wdrażania w nich elementów gisowych.

Bierzemy również udział w projektach unijnych mających na celu uświadamianie i przybliżanie technologii GIS coraz szerszemu gronu odbiorców. W naszej pracy w zakresie szkoleń możemy pochwalić się pracą z dużymi podmiotami zlecającymi szkolenia jak Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Instytuty Naukowe – takie jak Instytut biologii doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN czy podmioty prywatne jak biura planistyczne czy firmy z branży zajmującej się obsługą inwestycji.

  • Znajdź nas na Facebooku!

(c) 2019 SKB GIS